Mateřská a rodičovská v Česku» Překlad řecky17. 02. 2021

Mateřská a rodičovská v Česku Mateřská dovolená

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě. Nastávající maminka nastupuje na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před vypočítaným termínem porodu.

Mateřskou podporu vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. V případě, že jste zaměstnaná, vyplní žádost o PPM (Peněžitou pomoc v mateřství) váš gynekolog. Vy jen poté vyplněnou žádost odevzdáte svému zaměstnavateli.

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musíte
1) být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění. To znamená, že jste buď klasicky zaměstnaná, nebo v tzv. ochranné lhůtě, která činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.
2) mít účast na pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM.
PPM se vypočítává z Vašeho denního vyměřovacího základu, tedy z Vašeho platu.
 
Rodičovská dovolená

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se tedy vyplácet po skončení tzv. mateřské. V případě, že nemáte na peněžitou pomoc v mateřství nárok, bude vám rodičovský příspěvek vyplácen hned po narození dítěte.

Rodičovský příspěvek však vyplácí Odbor sociální podpory pod úřadem práce v místě bydliště. Na rozdíl od mateřské je nutné nahlásit pokračování z mateřské na rodičovskou jak v zaměstnání, tak vyplnit příslušné formuláře na OSSZ a zdravotní pojišťovně a potvrzené je dodat na Úřad práce, který je zodpovědný za vyplácení příspěvku. Zaměstnavatel to tentokrát neudělá. Informujte se, kdy toto udělat co nejdříve, protože rodičovský příspěvek se vyplácí až 2 měsíce zpětně po podání všech formulářů.

Zatímco peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Jednoduše řečeno, na mateřskou dovolenou nemá nárok každý, na rodičovskou dovolenou a čerpání rodičovského příspěvku však ano.

Jak už bylo uvedeno výše, pokud máte nárok na mateřskou, nastupujete na ni před porodem. Na rodičovskou nastupujete buď po skončení mateřské, nebo až po porodu.

Celková výše rodičovského příspěvku je od roku 2020 - 300 000 Kč. Tato částka se čerpá 2 až 4 roky podle Vašeho předchozího příjmu a možnosti návratu do zaměstnání.

Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat, možná je i samostatně výdělečná činnost.

Zdroj:
https://www.maminka.cz/clanek/materska-dovolena
https://www.maminka.cz/clanek/rodicovska-dovolena-2020-2021
2017 ....... 2024 © prekladrecky.cz
webdesign | websystem | KAO.cz